МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР І-ІІ СТУПЕНІВ «СВІТАНОК»

З ПОГЛИБЛЕНОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ»

вул. Івасюка, 10, м. Червоноград, 80100, тел./факс 0 (249) 3-62-40,

е-mail: svitanok-1@i.ua, svitanok.buh@i.ua, Код ЄДРПОУ 20831890 

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Директор ________________

                                                                            

                                                                                                                Н.А.Стащак 28.01.2020

                                                                                   

ПЛАН

заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням

у КЗ ЛОР «НРЦ І-ІІ ст. «Світанок»

з поглибленою професійною підготовкою»

на 2020 рік

 

№ з/п Найменування заходів Термін виконання Виконавці Примітки

 

І.  Завдання і заходи з виконання державної антикорупційної політики

 

 

І. Забезпечення доброчесності у роботі КЗ ЛОР «НРЦ І-ІІ ст. «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою» (далі –  НРЦ)                               

 

1.1. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції Протягом року Небожук О.І, заступник директора з методично-експериментальної роботи, уповноважена особа з питань запобігання і виявлення корупції в НРЦ  
1.2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання Закону України «Про запобігання корупції» Протягом року Небожук О.І,  
1.3. Проведення роз’яснювальної роботи з запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, фінансового контролю, інших механізмів  запобігання і протидії корупції, відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків Постійно Небожук О.І.  
1.4. Запровадження обмеження спільної роботи осіб, які є близькими родичами, якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків, вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному Протягом року

Стащак Н.А.,

директор

 
1.5. Забезпечення якісного та прозорого добору і розстановки кадрів шляхом проведення конкурсного відбору, відповідно до вимог закон України «Про запобігання корупції» та за результатами проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням відповідних функцій. Постійно Стащак Н.А.  
1.6. Інформування правоохоронних органів у разі виникнення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Постійно

Небожук О.І.

 

 

 

2.      Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян до інформації про діяльність НРЦ

 

2.1. Організація своєчасного, повного та об’єктивного розгляду звернень і запитів, що надходять до НРЦ, відповідно до Законів «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» Постійно

Директор

Діловод

 
2.2. Забезпечення своєчасного реагування на повідомлення про факти корупційних правопорушень, вчинених працівниками НРЦ У разі отримання повідомлень Небожук О.І,  
2.3. Інформаційна підтримка офіційного веб-сайту НРЦ , наповнення його інформаційними матеріалами з питань роботи з запобігання корупційним діям Протягом року Небожук О.І.,  

 

3.      Запобігання та врегулювання конфліктам інтересів

 

3.1. Забезпечення за результатами аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні Постійно Небожук О.І  

 

4.      Формування громадської підтримки дій у запобіганні і протидії корупції

 

4.1. Оприлюднення на офіційному веб-сайті НРЦ інформації про заходи щодо запобігання і протидії корупції Постійно Небожук О.І  

 

5.      Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобігання і протидії корупції (викривачі)

 

5.1. Забезпечення технічних можливостей внесення повідомлень про корупцію, зокрема через засоби звя’зку Постійно Небожук О.І  

 

ІІ. Проведення роз’яснювальної та інформаційної роботи щодо запобігання корупції

 

1. Організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності, додержання працівниками НРЦ правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних дій, кримінальної та адміністративної відповідальності працівників за  корупційні порушення шляхом проведення  занять та роз’яснювальної роботи щодо антикорупційного законодавства. Постійно

Стащак Н.А.

Небожук О.І

 
2. Проведення роз’яснювальної роботи з новопризначеними працівниками НРЦ з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки працівника НРЦ Постійно

Стащак Н.А.

Небожук О.І

 
3. Надання працівникам НРЦ методологічної і консультативної допомоги щодо дотримання положень антикорупційного законодавства Постійно Небожук О.І  
4. Ознайомлення працівників НРЦ зі змінами, що вносяться до діючого законодавства з питань запобігання корупції Постійно Небожук О.І  
5. Участь у нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях круглого столу та інших заходах з питань запобігання та протидії корупції Постійно Небожук О.І