Матеріально-технічне забезпечення НРЦ
       Матеріально-технічна база НРЦ включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші цінності, вартість яких відображена у балансі.
       Майно, закріплене за НРЦ, є у спільній власності територіальних громад Львівської області, та належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилучене, якщо інше не передбачено законодавством.
       Використання матеріально-технічної бази та провадження фінансово-господарської діяльності НРЦ здійснюється відповідно до законодавства.
       Приміщення НРЦ та територія облаштовуються для осіб з особливими освітніми потребами відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.
       НРЦ має навчальний корпус з обладнаними кабінетами, класами, лабораторіями, залами, бібліотекою, відділення корекційно-розвиткової роботи, спальний блок із спальними та іншими кімнатами для відпочинку і дозвілля з умовами, наближеними до сімейних.
       Для проведення належної корекційно-розвиткової роботи та надання медичної допомоги у НРЦ утворене відділення корекційно-розвиткової роботи, яке складається з таких обладнаних приміщень:
       логопедичних кабінетів;
       кабінету для проведення групових занять з ритміки (логоритміки);
       кабінету з лікувальної фізичної культури, масажу і вправ на тренажерах;
       кабінетів для занять із соціально-побутового орієнтування;
       навчально-виробничих майстерень;
       кабінету трудового навчання для учнів початкової школи;
       кабінетів психологічного розвантаження;
       терапевтичного, процедурного кабінетів, кабінетів фізіотерапії;
       кабінету психологічної корекції для проведення психологічного консультування та діагностування і занять з розвитку;
       кабінету сенсорно-моторної реабілітації.
       Учні (вихованці) забезпечуються спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів (вихованців), гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення відповідно до встановлених норм.
       НРЦ забезпечує підвезення учнів (вихованців) до НРЦ та у зворотному напрямку.