Правила прийому до НРЦ

      Зарахування здобувачів освіти до НРЦ, переведення до іншого закладу освіти та відрахування здійснюються у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
До складу вихованців Центру ранньої допомоги НРЦ зараховуються, як правило, діти від народження до початку шкільного навчання.
       До складу вихованців дошкільної групи НРЦ зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 3 роки, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.
       До 1 класу зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.
Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.
       Батьки, які обрали для навчання своєї дитини НРЦ, звертаються із заявою щодо зарахування дитини до НРЦ для організації необхідних умов для навчання.
Зарахування до НРЦ здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників.
До заяви додаються:
    копія свідоцтва про народження дитини;
    медична довідка встановленого зразка із зазначенням діагнозу, за формою №026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року №435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за №990/23522( згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 року за №831, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 року за №945/32397 «Про зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти», п.6);
    карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації №063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року №1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за №686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
    довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
    висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
    висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
    індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
    оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
    висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
    висновок психіатра  (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
    рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
      Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою ознакою.