Педагогічний колектив

  

 У 2022-2023 н.р.  у  КЗ ЛОР “НРЦ  «Світанок» працює  59 педпрацівників.

 З них:

  • спеціалісти “вищої категорії”-26 осіб;
  • спеціалісти “першої категорії”-15 осіб;
  • спеціалісти “другої категорії”-4 осіб.
  • “спеціалісти” – 14 осіб.

Серед них  5 педагогів, що мають  звання «старший вчитель»

2 вчитель-звання вчитель-методист

22 педагогів мають спеціальну дефектологічну освіту.

 

Основними завданнями методичної роботи  є:

– забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом залучення останніх до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних.

   Педколектив продовжує працювати над  проблемою:

«Гуманізація  навчально-виховного процесу в НРЦ  та вдосконалення  педагогічної майстерності педагога, використання інноваційних технологій для підвищення результативності навчальних досягнень школярів»

   Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

   Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  шкільних методичних об’єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, фахові журнали, газети,  методична література, матеріали для роботи над проблемою Центру, зібрані кращі розробки уроків учителів – предметників.

       Роботу методичного кабінету організовано за кількома напрямками:

  •  накопичення та зберігання власних наробок вчителів Центру, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;
  •  створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах НРЦ, створення умов для якісного проведення засідань ШМК та методичної ради НРЦ;
  • забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів,інструкціями, рекомендаціями тощо.

   З боку методичного кабінету надається допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводиться індивідуальне консультування педагогів. Методичний кабінет забезпечує науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальноцентрових методичних заходів. На базі методичного кабінету проходять стажування молоді спеціалісти (Школа молодого вчителя),  організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету.

   Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу педагогів закладу.